Jens Evensen Eiendom

Jens Evensen Eiendom ble opprettet i 1907. Bedriften forvalter rundt 75 000 kvadratmeter fordelt på 13 eiendommer. Eiendommene ligger i Oslo, Asker og Sætre.

Besøksadresse
Platous gate 18
0190 Oslo

Telefon
22 17 16 90

Vakttelefon
23 68 86 99

E-post
post@jensevensen.no

LEILIGHETER

NÆRINGSEIENDOM

BÅTPLASSER

Noen eiendommer

Her legger vi en kort liten beskrivelse, et slagord eller en setning dere mener beskriver dere godt.