Kristinelundveien 2, 0268 OSLO

Kristinelundveien 2 ble anskaffet av Jens Evensen Eiendom AS våren 2014. Opprinnelig en trevilla fra 1911 tegnet av arkitekt Ivar Næss. Boligen har vært dagsenter underlagt Gaustad sykehus. Tomten er på 1,6 mål og hele hageanlegget er registrert som bevaringsverdig og selve eiendommen er på Byantikvarens gule liste. Villaen har et bruksareal på 792 kvadratmeter. Kristinelundveien er kjent for sine patrisiervillaer og er også kjent for å huse noen av Oslos dyreste hus, leiligheter og ambassader.