Grønlandsleiret 25, 0190 OSLO

Grønlandsleiret 25 er et murbygg fra 1930-tallets internasjonale funksjonalisme. Bygget har en kubisk horisontal vertikal komposisjon med horisontale vinduer. Byggets hjørne er skarpt markert, baldakinen og gesims er fremhevet, mens toppetasjene er tilbaketrukne.