Ved utflytting

Hvordan si opp leieforholdet:

Dersom du ønsker å avslutte leieforholdet må dette gjøres skriftlig. Dette kan gjøres gjennom e-post og post. Oppsigelse per e-post sendes til post@jensevensen.no


Alle våre kontrakter har 3 måneders oppsigelsestid, regnet til månedsskifte etter oppsigelsen.

Utbetaling av depositum:

Depositumet utbetales etter utflytting. Vi forsøker å fristille depositum så raskt som mulig, men det kan ta opp til 2 uker.