Ved innflytting

Strøm:

Strømabonnement må leietaker selv bestille. Leietaker kan fritt velge leverandør. Oppgi måler-id og målerstand – dette finner du i leilighetens strømskap. Her er en oversikt over de forskjellige strømleverandørene du kan velge mellom: www.elskling.no

Internett:

Nettabonnement må leietaker selv bestille. Her er en oversikt over de forskjellige nettleverandørene du kan velge mellom: https://www.fornye.no/internettleverandorer


Oppgi adresse og leilighetsnummer ved inngåelse av nettavtale.

Innboforsikring:

Alle må ha innboforsikring, og dette er nedfelt i våre kontrakter. Dette ordnes gjennom eget forsikringsselskap. De største og mest populære forsikringsselskapene er Gjensidige, If, Tryg og Fremtind.

Husordensreglene:

Leietaker plikter seg å sette seg inn i husordensreglene og etterfølge dem.