Under leieperioden

Betaling av husleie:

Husleien betales ved bankoverføring den 1. hver måned og med KID-nummer. Du blir tilsendt faktura på epost med betalingsinformasjon. 
Hvis du velger avtalegiro så står man friere til å velge betalingsdato, og man slipper å betale 60,- i gebyr.

Hva skjer om jeg ikke betaler husleie i tide:

Ved uteblitt husleie vil du straks motta varsel fra oss. Om husleien da ikke skulle ha blitt betalt så sender vi begjæring om fravikelse til Namsfogden i Oslo.

Indeksregulering:

Indeksregulering er justering av husleien i henhold til endring i konsumprisindeksen. Indeksregulering kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leieprisfastsetting ble satt i verk. Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeksen som forelå ved leieforholdets begynnelse.

Det er Statistisk sentralbyrå som fastsetter konsumprisindeksen hver måned iht. kroneverdien. Du kan se en oversikt over konsumprisindeksen på SSBs hjemmesider her: www.ssb.no/kpi

Fremleie:

Fremleie er ikke tillatt uten utleiers samtykke.

Vaktmester- og driftstjenester:

Har du behov for vaktmester kan du kontakte oss ved bruk av kontaktskjema eller ringe 236 88 699.

Skulle du ønske vaktmester for tjenester du selv plikter å vedlikeholde, eller som er av en art som utleier ikke har ansvaret for, vil tjenestene blir fakturert.

Skadedyr/veggdyr:

Dersom du oppdager skadedyr/veggdyr i boligen er det viktig at du kontakter utleier eller skadedyrsvakten med en gang.

Mistet nøkler:

Vi har to forskjellige type nøkler – standard nøkler og systemnøkler. 
Standard nøkler kan kopieres og er enklere å håndtere om de blir mistet. 
Systemnøkkel kan ikke kopieres og dette gjør det komplisert. Om systemnøkler har kommet på avveie må vi bytte ut lås og bestille opp nye nøkler. 
Uavhengig av type nøkkel så blir leietaker fakturert.