Brd. Evensen Eiendomsselskap AS stiftes. Formålet er å eie og drive eiendommene Grønlandsleiret 25 og Thv. Meyersgt 18.