Thv. Meyersgate 18, «Sanner-gården», og Arnestadveien 1 blir kjøpt. I 1969 åpner vi spesialforretning for kjøttvarer i Sannergården.