Grønlandsleiret 25 «Holtan-gården», blir kjøpt, og 5. september 1960 starter vi Norges første supermarked for matvarer med 750 kvm netto gulvflate.