Oversikter over ledige lokaler, leiligheter, båtplasser og møterom

Vi benytter FINN for annonsering av ledige lokaler og disse siden med hhv. næringslokaler og leiligheter holdes dermed fortløpende oppdatert.

Båtplasser er det stor rift om og det er derfor ofte ingen er få ledige plasser. Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil at vi skal notere din interesse i tilfelle noe skulle bli ledig.

Dersom dere er interessert i å leie møterom sentralt i Oslo for kortere eller lengre tidsrom så har vi en egen online-tjeneste for dette.

Noen av våre leietakere