Generell informasjon til leietakere

Dyrehold:

Dyrehold er dessverre ikke tillatt.

Branninstruks:

Alle leietakere plikter å sette seg inn i branninstruksen. Dette innebærer å gjøre seg kjent med rømningsveiene, manuelle brannvarsler og slukkeutstyrets plassering og bruk.

Dersom du oppdager brann:

 • Varsle: Ring 110 / Utløs brannalarm / Varsle andre
 • Redde: Hjelp andre / Forlat lokalet rolig / Still på møteplass
 • Slukke: Lukk dører og vinduer / Forsøk å slukke / Forlat bygningen

Dersom brannalarmen går:

 • Evakuer bolig og bygget ved å benytte nærmeste rømningsvei
 • Heiser skal ikke benyttes – bruk trapper og andre rømningsveier

Høytider:

Jul og nyttår er høytid for brann. Alle leietakere bes om å ta ekstra hensyn ved disse tidene. Vær derfor oppmerksom på følgende:

 • Vis forsiktighet ved bruk av stearinlys. Slukk alle stearinlys før du forlater rommet og/eller boligen.
 • Ikke la gryter bli stående på komfyren uten ettersyn ettersom dette kan forårsake brann.
 • Slukk og steng av elektrisk utstyr når du ikke er hjemme og når du sover.
 • Mobilladere og kaffemaskiner er særlig belastet for brann.
 • Det er ditt ansvar som leietaker å vedlikeholde frittstående brannvarsler. Husk å bytte batteri. Dersom du er usikker på hvordan du sjekker brannvarsleren, kan du kontakte oss. Dette gjelder ikke Arnestadveien 1 og 2, Christies gate 20 og 24, Grønlandsleiret 23. Her er branndetektor koblet opp elektrisk mot brannsentral.
 • Noen boliger har seriekoblede brannvarsler. Disse er det utleier som har ansvar for. Dersom du har en slik i boligen din, og du mistenker det er noe galt med den, bes du om å ta kontakt med utleier.