Branninstruks

Alle leietagere må sette seg inn i branninstruksen og følge denne. Alle skal være kjent med rømningsveiene, manuelle brannmeldere og slokkeutstyrets plassering og bruk. Det er beboers ansvar å vedlikeholde frittstående brannvarsler.

Leieboer har ansvaret for det daglige ettersynet og vedlikeholdet av røykvarsler og brannslukningsutstyr. Dette innebærer å bytte ut batterier i røykvarslere og snu på brannslukningsapparatet med jevne mellomrom. I tillegg er det leieboers ansvar å melde feil på utstyr til utleier.


HVIS DU OPPDAGER BRANN

VARSLE: Trykk inn en brannmelder og ring Brannvesenet på nummer 110!
REDDE: Forsøk å redde ut personer som er i fare!
SLUKKE: Forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr!
STENGE: Steng dører og vinduer i området!
EVAKUER: Evakuer gjennom nærmeste rømningsvei til avtalt møteplass!

VED BRANNALARM

Evakuer ut ved å benytte nærmeste rømningsvei. Heiser må ikke benyttes - bruk trappene Gå til møteplass og bli der til nærmere beskjed blir gitt.

Vi oppfordrer alle til å unngå å flykte gjennom røykfylte rømningsveier. Bakgrunnen for dette er at brannrøyken er meget giftig. Det er ofte farligere å flykte gjennom røyken, enn det det er å bli i leiligheten. Vi må samtidig påpeke at dette også avhenger av hva slags leilighet du bor i og hvor omfattende brannen er. Undersøk hvor brannsikker din leilighet er og gjør deg kjent med hvordan du bør reagere under en eventuell brann.


Tilbakemeldingene kan skje på vakttelefon, 23688699, eller 22171690 og epost: post@jensevensen.no