Brannsikring

Forord

Det har vært mange dramatiske branner i Oslos gamle bygårder opp gjennom årene. Det skjer ofte natt til lørdag eller natt til søndag. Brannen kan spre seg til hele bygården. Hva kan ha skjedd:
- har noen vært uforsiktige
- har noen slurvet med røykvarslere og slukkeutstyr
- holder ikke trapperomsdørene mål
- er brannskillene i gården for dårlige
- har ildspåsettere for lett tilgang

Det verste som kan skje for meg som gårdeier og deg/dere som leietagere, er at det bryter ut brann i den gården du/dere bor. Her har vi felles interesser, så her ligger det godt til rette for en innsats fra begge parter. Det er jeg som eier, og du/dere som beboere som sammen må gjøre alt for at det verste IKKE skal skje.

De enkle spørsmål vi må stille oss er: - Hvordan ser det ut hos oss?
- Hva kan vi gjøre for å sikre oss bedre?

I første omgang, for å gjøre hverdagen sikrere, men også å øke min og din/deres kunnskap om brannsikring i gårdene, sender jeg ut dette brevet. Det inneholder egne sjekklister som er spesielt rettet mot deg/dere, hvor hver enkelt med ett kontroll-skjema kan føre egenkontroll der dere bor. Kontrollen bør gjennomføres så snart som mulig. Målet er at dere skal utbedre det dere kan selv, og melde tilbake til meg som gårdeier forhold som dere mener jeg må korrigere. Hensikten er å hindre brann, eller hvis uhellet skulle være ute, hjelpe til å få riktig reaksjon.

Tilbakemeldingene kan skje til vaktmestrene, eller direkte tilbake til kontoret i Platousgt 18(Postboks 9242, Grønland, 0134 Oslo, eller telefon 22173865).

Med håp om at vi skal bli enda bedre på brannvern og –sikring; Beste hilsener fra

Jens Evensen jr. Last ned Sjekkliste og branninstruks (pdf, 11 sider)